วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2556

การบ้านสัปดาห์ที่สิบเอ็ด


ทำแบบประเมิน 

      - web : art.chandra.ac.th/survey (แบบสอบถาม สาขา ศิลปกรรม)
      - humannet.chandra.ac.th (เว็บ คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)
        
- ให้ออกแบบและจัดวาง ฟ้อนต์ลายมือของตัวเอง ตามที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ใน CRU - FONT - FAMILY 

- ให้สมัคร Dropbox ไว้สำหรับส่งงานและแชร์งานต่างๆ          

งานที่ต้องทำ         1. ให้ออกแบบ ตัวมาสคอต โครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัว ขนาด A3  
(ตัวมาสคอต ต้องมีรูปแบบ 5 ท่าทาง ด้วยกัน 1.ด้านหน้า 2.ด้านหลัง 3.ด้านข้าง 4.ท่าทางเชิญชวน  5.ท่าทางชูป้ายคำขวัญ).... ไว้ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://water.chandra.ac.th/emblem.php
  
*ส่ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น