วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

วัน อังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555

การบ้านสัปดาห์ที่เจ็ด


- ดาวน์โหลดฟอนต์ AAA-Watin New ( ของ ผศ. ประชิด ทิณบุตร )
เพื่่อใช้เป็นต้นแบบ  Font Template  ในการสร้าง ฟอนต์ลายมือของตัวเอง

-ในการทำงานทุกครั้งต้องมีรายงาน ในการสืบค้นข้อมูล และหลักฐานในการทำทุกครั้ง


- ในการทำฟอนต์ ให้ทำใน โปรแกรม High-Logic Font Creator พร้อม โปรแกรม  Photoshop
เมื่อทำ ฟอนต์ลายมือของตัวเอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำฟอนต์ลายมือของตัวเองมาใช้ในการเขียนการ์ดอวยพร   วันปีใหม่ (การทำการ์ดนั้นต้องออกแบบเอง)


-จากการทำการ์ดอวยพรวันปีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ส่งจดหมายไปที่บ้านของ ผศ. ประชิด ทิณบุตร
บ้านเลขที่  144/157 หมู่ 1 ถนน สุขาประชาสรรค์ 2 ซอย. 22 ต.ปากเกร็ด   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 
ต้องมีตราประทับในการส่ง ภายในวันที่ 1 มกราคม  2556 เท่านั้น (หลังจากวันนี้ไม่รับแล้ว) และส่งไฟล์งานต้นฉบับ  การ์ด อวยพรวันปีใหม่ / ชุดฟอนต์ลายมือของตัวเอง / ต้นแบบฟอนต์ลายมือของตัวเองที่เราสแกรนไว้ และ รายงาน  ( ส่งใน Drive )

          

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2555

การบ้านสัปดาห์ที่หก


 -  ให้ดาวน์โหลด โปรแกรม  High-Logic Font Creator ใช้สำหรับการออกแบบชุดตัวอักษร และ
     ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมออกแบบสร้างฟ้อนต์ด้วย Font Creator 
     (และศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมให้เข้าใจ)


 - ให้ดาวน์โหลด โปรแกรม Thai Font Templat เป็นรูปแบบตารางที่ใช้ในการเขียนฟอนต์ลายมือตัวเอง  


 - ให้ ทำฟอนต์ลายมือตัวเอง โดยเขียนด้วยลายมือของตัวเองลงบนตารางที่เราดาวน์โหลดมา และสแกนลงเครื่องให้เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นแบบในการทำฟอนต์ลายมือ  


 - การตั้งชื่อไฟล์ ( ชื่อชุดฟอนต์ที่เรานำมาเป็นต้นแบบ - ชื่อเรา - ปีที่พิมพ์ )

         
        

รูปแบบ Font ตะวันตก


DUDE Font ตะวันตก


       Dude ถูกออกแบบมาจากแนว คาวบอย  ตะวันตก รูปแบบของตัวอักษรจะมีเหมือนก้อนกรวดจริงๆอยู่ที่ตัวอักษร ตัวอักษร Dude จะเน้นน้ำหนักที่หัวของตัวอักษรในแต่ละตัว เสัน และ  สไตล์ของตัวอักษรจะมีลูกเล่นในการออกแบบที่แตกต่างกันแรงบันดาลใจในการสร้าง Fontชุดนี้ ของ DAN GNEIDING ได้มาจากเพลงในตำนานของประเทศเขาเองและเขาก็ชื่นชอบเพลงนี้มากจึงเป็นที่มาของ DUDE FONTที่มาของ ข่าวสาร:  http://www.losttype.com/font/?name=dude


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DUDE FONT ตะวันตก

 ได้ที่  http://losttype.com/browse/ผู้เขียน : DAN GNEIDING