วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัน อังคาร ที่ 15 มกราคม 2556

การบ้านสัปดาห์ที่เก้า


-เปลี่ยนชื่อ ฟ้อนต์ลายมือของตัวเองจาก AAA - Jariya เป็น CRU - Jariya

-การจัดเคอร์นิ่ง ไปที่ Format >> Kerning  

-การเปลี่ยนชื่อไปที่  Format >> Naming  และเปลี่ยนชื่อเป็น CRU- Jariya Hand Written
เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น 0.001 และ ตั้งชื่อไว้ใช้ สำหรับ 2 รูปแบบ คือ 1.Macintough 2. Microsoft 

-การเปลี่ยนชื่อ ฟ้อนต์ลายมือของตัวเอง ให้เข้าไปเปลี่ยนที่ Advanced ด้วย . . เปลี่ยนที่ชื่อผู้ออกแบบ
และใส่บล็อกตัวเองลงไปด้วย

-หลังจากการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ Save As และ ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ เป็น CRU - Jariya - Hand - Written ด้วย
 หลังจากนั้น ให้ส่งไฟล์ แชร์ลงในไดร์ให้เรียบร้อย        

-งานที่ต้องทำ หลังจากการทำฟ้อนต์ลายมือเสร็จเรียบร้อย และการเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ การทำฟ้อนต์ลายมือของเราใฟ้เป็น ตัวเอน / ตัวหนา / ตัวหนาตัวเอน  และตั้งเป็นเวอร์ชั่น 0.002 / 0.003 / 0.004  ให้เรียบร้อย และแชร์ไฟล์ ส่งในไดร์ให้เรียบร้อยเช่นกัน     
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น