วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2555

การบ้านของสัปดาห์ที่สาม

-งานกลุ่ม ให้ทำโปร์ไฟล์กลุ่ม (ต้องมี โลโก้กลุ่ม , คิดโครงงานที่จะทำขายในงานกิ๊บ รายละเอียดต่างๆ , รูป สมาชิกในกลุ่ม (ให้ศึกษาเรื่อง QRcode ทำโลโก้กลุ่ม ที่เว็บ http://www.qrcode-monkey.de/ )
(งานกลุ่ม ทำพรีเซนต์จากกูเกิ้ล หาเทมเพจพื้นหลังจากกูเกิ้ล พิมพ์คำว่า prachid)

-หาข่าวเกี่ยวกับฟอนท์ สรุปเนื้อหา อ้างอิงที่มา (ห้ามเอาต้นฉบับไปโพสเด็ดขาด) และนำมาโพสแชร์ให้เพื่อนๆดู (ข่าวที่โพสต้องเข้าใจและศึกษาข่าวที่โพสมาอย่างดี ,โพสเป็นภาษาของตัวเอง)

-ทำฟอนท์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรภาษาไทย ก-ฮ 
(ใช้ฟอนท์ตัวอักษรดั้งเดิมนำมาเป็นต้นฉบับ และศึกษาฟอนท์ที่เอามาดัดแปลงด้วย)                                            สร้างตัวอักษรที่โปรแกรมอีลาสสร้างบนเรนเยอร์ ใช้กระดาษขนาด A4 ให้ทำแต่เสันแกรนหลักของตัวอักษรเท่านั้น และทำเสร็จให้ไปส่งทาง Dropbox แล้วเซฟไฟล์ไวที่ตัวเองด้วย

ไปศึกษา

- web: welldonestuff.com

- https://sites.google.com/site/artthesis  เว๊บนี้ ดาวโหลดเอกสารเพื่อดูวิธีการอ้างอิงให้ถูกต้อง 

- http://typefacesdesign.blogspot.com/ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียน วันอังคาร ที่13 พฤศจิกายน 2555

การบ้าน

- หาข่าวภาษาอังกฤษและจับใจความ สรุปให้เข้าใจ และนำไปโพสใน Google Drive เวลาโพสจะใช้ sizes กระดาษA4  บนสุด 1.5  ด้านล่าง 1  ซ้าย 1.5  ขวา 1  ใช้กระดาษแนวตั้ง

- ออกแบบ ชื่อจริงตัวเอง พร้อม นามสกุล เป็น ภาษาอังกฤษ หาตัวอย่างตัวอักษรจาก

เว็บ Font Space และนำมาดัดแปลงเป็นของเราเอง (ทำใส่ลงสมุดกราฟ ควา่มสูง 3 ช่องในสมุดกราฟ) รวมขั้นตอนการทำงาน การหาตัวอักษร(รูป) ทุกอย่างรวมเป็นรายงาน

วันอังคารทีุ่ 6 พฤศจิกายน 2555

การบ้านของวันแรก

-สมัคร gmail  ตามงานอาจารย์ที่ google+  เช็คงานทุกๆ3วัน
 (เมล์อาจารย์ prachid2009@gmail.com, เฟสบุ๊สอาจารย์ prachid07@gmail.com
-weblog ประจำวิชา Typefaces design.blogsport.com
-ทำเว็บ เพื่อบันทึกงานของตัวเองที่ทำและข้อมูลต่างๆไว้ในโปร์ไพล์ของตัวเอง
-สมัครทำ e-learning ที่ http://art.chandra.ac.th/ecourse 

-web fone http://www.f0nts.com )
-http://www.fonestruct.com

-http://www.designboom.com (รวมไอเดียต่างๆ)
 ไปศึกษามา

-หา fone ตัวอักษรมา ภาษาอังกฤษ 1 ฟ้อนท์ และอีก 2 ฟ้อนท์อะไรก็ได้ รวมเป็น 3 ฟ้อนท์ ศึกษาตัวอักษรที่หามา ชื่อ, ข้อมูล,ประวัติต่างๆ