วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ข่าวสารการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์


แปล - สรุปบทความ

https://docs.google.com/document/d/1rVaRhdAUBhwxdIrrO2tM28Qkhm7UVzKlRRBf4vMmkZE/edit#heading=h.8yv9pkuq3lm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น