วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียน วันอังคาร ที่13 พฤศจิกายน 2555

การบ้าน

- หาข่าวภาษาอังกฤษและจับใจความ สรุปให้เข้าใจ และนำไปโพสใน Google Drive เวลาโพสจะใช้ sizes กระดาษA4  บนสุด 1.5  ด้านล่าง 1  ซ้าย 1.5  ขวา 1  ใช้กระดาษแนวตั้ง

- ออกแบบ ชื่อจริงตัวเอง พร้อม นามสกุล เป็น ภาษาอังกฤษ หาตัวอย่างตัวอักษรจาก

เว็บ Font Space และนำมาดัดแปลงเป็นของเราเอง (ทำใส่ลงสมุดกราฟ ควา่มสูง 3 ช่องในสมุดกราฟ) รวมขั้นตอนการทำงาน การหาตัวอักษร(รูป) ทุกอย่างรวมเป็นรายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น