วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอังคารทีุ่ 6 พฤศจิกายน 2555

การบ้านของวันแรก

-สมัคร gmail  ตามงานอาจารย์ที่ google+  เช็คงานทุกๆ3วัน
 (เมล์อาจารย์ prachid2009@gmail.com, เฟสบุ๊สอาจารย์ prachid07@gmail.com
-weblog ประจำวิชา Typefaces design.blogsport.com
-ทำเว็บ เพื่อบันทึกงานของตัวเองที่ทำและข้อมูลต่างๆไว้ในโปร์ไพล์ของตัวเอง
-สมัครทำ e-learning ที่ http://art.chandra.ac.th/ecourse 

-web fone http://www.f0nts.com )
-http://www.fonestruct.com

-http://www.designboom.com (รวมไอเดียต่างๆ)
 ไปศึกษามา

-หา fone ตัวอักษรมา ภาษาอังกฤษ 1 ฟ้อนท์ และอีก 2 ฟ้อนท์อะไรก็ได้ รวมเป็น 3 ฟ้อนท์ ศึกษาตัวอักษรที่หามา ชื่อ, ข้อมูล,ประวัติต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น