วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

วัน อังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555

การบ้านสัปดาห์ที่เจ็ด


- ดาวน์โหลดฟอนต์ AAA-Watin New ( ของ ผศ. ประชิด ทิณบุตร )
เพื่่อใช้เป็นต้นแบบ  Font Template  ในการสร้าง ฟอนต์ลายมือของตัวเอง

-ในการทำงานทุกครั้งต้องมีรายงาน ในการสืบค้นข้อมูล และหลักฐานในการทำทุกครั้ง


- ในการทำฟอนต์ ให้ทำใน โปรแกรม High-Logic Font Creator พร้อม โปรแกรม  Photoshop
เมื่อทำ ฟอนต์ลายมือของตัวเอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำฟอนต์ลายมือของตัวเองมาใช้ในการเขียนการ์ดอวยพร   วันปีใหม่ (การทำการ์ดนั้นต้องออกแบบเอง)


-จากการทำการ์ดอวยพรวันปีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ส่งจดหมายไปที่บ้านของ ผศ. ประชิด ทิณบุตร
บ้านเลขที่  144/157 หมู่ 1 ถนน สุขาประชาสรรค์ 2 ซอย. 22 ต.ปากเกร็ด   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 
ต้องมีตราประทับในการส่ง ภายในวันที่ 1 มกราคม  2556 เท่านั้น (หลังจากวันนี้ไม่รับแล้ว) และส่งไฟล์งานต้นฉบับ  การ์ด อวยพรวันปีใหม่ / ชุดฟอนต์ลายมือของตัวเอง / ต้นแบบฟอนต์ลายมือของตัวเองที่เราสแกรนไว้ และ รายงาน  ( ส่งใน Drive )

          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น